Dr Mollercollege

Praktisch

Lestijden

Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen hun lesrooster. We verwachten dat je op alle dagen van 8.15 tot 17.00 uur beschikbaar bent. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. De apps van Magister en Zermelo brengen je daarvan op de hoogte.

De dagindeling op het Moller ziet er als volgt uit:

 

1e les: Check-in 08.15 – 08.45 uur
2e les: Introductie + verwerken 08.45 – 09.30 uur
3e les: Introductie + verwerken 9.30 – 10.15 uur
Pauze 10.15 – 10.30 uur
4e les: Introductie + verwerken 10.30 – 11.15 uur
5e les: Introductie + verwerken 11.15 – 12.00 uur
Pauze 12.00 – 12.30 uur
6e les: Introductie + verwerken 12.30 – 13.15 uur
7e les: Introductie + verwerken 13.15 – 14.00 uur
Pauze 14.00 – 14.15 uur
8e les: Instructie + verwerken 14.15 – 15.00 uur
9e uur: Check-out 15.00 – 15.45 uur
10e les: Mollertime 15.45 – 16.30 uur
11e les: Mollertime 16.30 – 17.15 uur

 

Jaarkalender

In onze jaarkalender staan alle activiteiten en vakanties.

 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart + dag na Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 18 augustus 2024
Vakantieplanning 2024-2025 -
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025
Meivakantie 21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaart + dag erna 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

 

Ziekmelden

Als je ziek bent, kunnen je ouders je ziekmelden (bij voorkeur voor 8.30 uur) door te bellen naar school of door een melding te doen via Magister. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. In het leerling- en ouderportaal staat een handleiding. Ongeoorloofd lesverzuim melden we aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Leerling- en ouderportaal

Ouders, docenten en leerlingen kunnen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Hier wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. 

 

Magister en Zermelo

In de app Magister vinden ouders en leerlingen informatie over aanwezigheid, cijfers en belangrijke bijeenkomsten. Bekijk hier de handleiding.

Via de app Zermelo kun je het rooster bekijken, actuele wijzigingen vind je er ook. Hoe dat werkt, lees je in deze handleiding.

 

Download hier Magister voor iOs  Download hier Magister voor Android

Download hier Zermelo voor iOs  Download hier Zermelo voor Android

Dr Mollercollege