Dr Mollercollege

Praktisch

Lestijden

Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen hun lesrooster. We verwachten dat je op alle dagen van 8.15 tot 17.00 uur beschikbaar bent. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. De apps van Magister en Zermelo brengen je daarvan op de hoogte.

De dagindeling op het Moller ziet er als volgt uit:

 

1e les: Check-in 08.15 – 09.45 uur
2e les: Introductie + verwerken 08.45 – 09.30 uur
3e les: Introductie + verwerken 9.30 – 10.15 uur
Pauze 10.15 – 10.30 uur
4e les: Introductie + verwerken 10.30 – 11.15 uur
5e les: Introductie + verwerken 11.15 – 12.00 uur
Pauze 12.00 – 12.30 uur
6e les: Introductie + verwerken 12.30 – 13.15 uur
7e les: Introductie + verwerken 13.15 – 14.00 uur
Pauze 14.00 – 14.15 uur
8e les: Instructie + verwerken 14.15 – 15.00 uur
9e uur: Check-out 15.00 – 15.45 uur
10e les: Mollertime 15.45 – 16.30 uur
11e les: Mollertime 16.30 – 17.15 uur

 

Jaarkalender

In onze jaarkalender staan alle activiteiten en vakanties.

 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag na Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Ziekmelden

Als je ziek bent, kunnen je ouders je ziekmelden (bij voorkeur voor 8.30 uur) door te bellen naar school of door een melding te doen via Magister. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. In het leerling- en ouderportaal staat een handleiding. Ongeoorloofd lesverzuim melden we aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Leerling- en ouderportaal

Ouders, docenten en leerlingen kunnen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Hier wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. 

 

Magister en Zermelo

In de app Magister vinden ouders en leerlingen informatie over aanwezigheid, cijfers en belangrijke bijeenkomsten. Bekijk hier de handleiding.

Via de app Zermelo kun je het rooster bekijken, actuele wijzigingen vind je er ook. Hoe dat werkt, lees je in deze handleiding.

 

Download hier Magister voor iOs  Download hier Magister voor Android

Download hier Zermelo voor iOs  Download hier Zermelo voor Android

Dr Mollercollege