Dr Mollercollege

Dit willen je ouders weten

Slagingspercentages

Het Dr. Mollercollege biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dat zie je aan onze slagingspercentages. Deze zijn te bekijken op de website van Scholen op de Kaart.

 

Gezonde school

Het Moller is een gezonde school. Gezonde leerlingen voelen zich beter en dat draagt bij aan hun ontwikkeling en leerprestaties. We stimuleren een gezonde leefstijl door hier aandacht aan te besteden in de klas. In de kantine verkopen we gezonde broodjes, fruit en dranken. 

 

Devices

In de klas werken we naast leerboeken ook veel met de laptop. Met digitaal lesmateriaal kunnen we goed aansluiten bij de individuele leerbehoeften en geven we leerlingen belangrijke ICT-vaardigheden mee. Naast het aanschaffen van een laptop is het ook mogelijk om er eentje te huren via onze partner The Rent Company.

 

Ouderbijdrage

Om leuke, extra activiteiten te organiseren voor de leerlingen vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage bedraagt € 30,- per leerjaar. Daarnaast wordt er nog een aantal ‘grote’ activiteiten georganiseerd, zoals buitenlandse reizen, waarvoor apart moet worden ingeschreven. Hierbij wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Betalen in termijnen is mogelijk. Ook kan het PAN-fonds een deel van de kosten van activiteiten voor zijn rekening nemen, als er thuis beperkte financiële middelen zijn. Lees hierover meer in onze schoolgids.

 

Lesgeld en gratis boeken

Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Over de bestelprocedure ontvangen ouders tijdig bericht.

Dr Mollercollege