Dr Mollercollege

Begeleiding en ondersteuning

Op het Moller leer je omgaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kun je altijd op ons team van professionals terugvallen als je extra begeleiding of ondersteuning nodig hebt.

 

Mentor

Elke leerling heeft een mentor, die let op je studieresultaten en je welbevinden. De mentor is speciaal voor deze taak getraind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

 

Leerlingbegeleiders

Als je als leerling behoefte hebt om over persoonlijke zaken te praten, kun je terecht bij onze leerlingbegeleiders. Zij zijn opgeleid om jongeren te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De inhoud van hun gesprekken met leerlingen is vertrouwelijk.

 

Extra ondersteuning

Als school beschikken we over diverse faciliteiten waarmee we leerlingen kunnen ondersteunen bij onder andere dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme. In ons protocol ondersteunende faciliteiten staat waar je op kunt rekenen. Voor leerlingen met faalangst of examenvrees bieden we een cursus waarin je beter leert omgaan met deze angsten. 

 

Vertrouwenspersoon

Het Dr. Mollercollege heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor leerlingen en medewerkers en kunnen benaderd worden als iemand wil praten of melding wil doen van zaken als seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie.

 

Decaan

Onze decaan begeleidt leerlingen in overleg met ouders bij de studie- en beroepskeuze. In de onderbouw ligt het accent op de keuze van het juiste profiel, in de bovenbouw op de keuze van een vervolgopleiding. 

 

Externe expertise

Wij hebben veel expertise in huis om leerlingen ondersteuning te bieden. Soms halen we ook externe expertise in huis. Hoe we dat doen, staat te lezen in ons schoolondersteuningsplan. We werken samen met andere scholen in de regio, dat doen we via Samenwerkingsverband VO De Langstraat.

Dr Mollercollege